Keni ndërtuar një mjet lundrimi në Shqipëri? Duhet të kryeni rregjistrimi e tij?

Keni ndërtuar një mjet lundrimi në Shqipëri? Duhet të kryeni rregjistrimi e tij?

Gjeni në portalin e-Albania shërbimin më të ri: ”Aplikim për regjistrim anije/mjet lundrues të ndërtuar në një kantier të licencuar brenda vendit”
Ju duhet të ngarkoni online vetëm 3 dokumente:
  • Mandatpagesën dhe faturën për regjistrimin fillestar të një mjeti lundrues
  • Certifikatën origjinale të regjistrimit
  • Certifikatën e ndërtuesit
Pas dorëzimit të dokumenteve origjinalë institucioni përfundon me regjistrimin e mjetit lundrues

Dokumenti i regjistrimit, i pajisur me nënshkrimelektronik, ju mbërrin te hapësira ”Dokumentet e mia”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *