Autoriteti Shtetëror i Sigurisë Detare në Anije dhe Porte

Sektori (Autoriteti Shtetëror) i Sigurisë Detare ne Anije dhe Porte

Autoriteti Shtetëror i Sigurisë  është pjesë përbërëse e Drejtorisë së Përgjithshme Detare dhe organizohet e funksionon në bazë të ligjit nr.9281, datë 23.9.2004 “Për sigurinë në anije dhe në porte”.

Pergjegjes Sektori / Dritan.Bala@dpdetare.gov.al