Projekt Zero C

Datë 28 shkurti deri më 1 mars, partnerët e projektit Zero C u mblodhën në qytetin historik të Tarantos, Itali, në një udhëtim vendimtar drejt dekarbonizimit në menaxhimin e portit dhe transportin detar. 🚢💨Diskutimet u pasuruan nga prania e ekspertëve të logjistikës dhe transportit, duke shkëmbyer njohuri nga xhevahiret lokale si instituti i shkollës Archimede me liderët kombëtarë si Grimaldi Lines. Kontributet e tyre nënvizuan rëndësinë e përpjekjeve të komunitetit dhe kombëtar në formësimin e një të ardhmeje të qëndrueshme. Ky takim shënon hapin e parë drejt fuqizimit të gjeneratave të reja me njohuri mbi dekarbonizimin, duke synuar të revolucionarizojë transportin detar dhe logjistikën portuale për efikasitet më të mirë të energjisë. 🌱⚡Diskutimet u pasuruan nga prania e ekspertëve të logjistikës dhe transportit, duke shkëmbyer njohuri nga xhevahiret lokale si instituti i shkollës Archimede me liderët kombëtarë si Grimaldi Lines. Kontributet e tyre nënvizuan rëndësinë e përpjekjeve të komunitetit dhe kombëtar në formësimin e një të ardhmeje të qëndrueshme. Ky takim shënon hapin e parë drejt fuqizimit të gjeneratave të reja me njohuri mbi dekarbonizimin, duke synuar të revolucionarizojë transportin detar dhe logjistikën portuale për efikasitet më të mirë të energjisë. 🌱⚡Sigurisht, ky është një moment historik në udhëtimin tonë drejt një industrie detare më të gjelbër dhe më të qëndrueshme. Së bashku, ne po lundrojmë drejt një të ardhmeje më të ndritshme, neutrale ndaj karbonit. 🌏💚
#ZeroCProject #SustainableMaritime #Dekarbonizimi #Efiçenca e Energjisë #Transport i Gjelbër #QëndrueshmëriaInVeprim #CBHE #bashkimi europian🇪🇺

🌊Më 18-19 Janar 2024, projekti #ZEROC pati takimin e tij të parë zyrtar të fillimit.🌊🚀 Ky projekt do të çojë partnerët e sektorit akademik dhe industrial shqiptar dhe europian drejt një qëllimi: Krijimi i kushteve dhe burimeve të nevojshme në Shqipëri dhe Mal të Zi për të mbështetur tranzicionin e industrisë së transportit drejt dekarbonizimit, efiçencës së energjisë dhe optimizimit të logjistikës.Gjithashtu, projekti fokusohet në ndihmën e institucioneve qeveritare në zbatimin e politikave të Organizatës Ndërkombëtare Detare dhe Bashkimit Evropian në sektorin e transportit.Dita e parë e takimit kishte në qendër prezantimin e partnerëve, paketat e punës, vendosjen e qëllimeve të përbashkëta, si dhe punën për modernizimin e kurrikulës në programet profesionale 2-vjeçare, ciklet bachelor dhe master, si dhe rritjen e kapaciteteve laboratorike në fushën e logjistikës dhe transportit.📚 A e dini: Të paktën 300 studentë dhe rreth 60 profesionistë do të përfitojnë nga zbatimi i këtij projekti?Na ndiqni për më shumë!Drejt Dekarbonizimit dhe Efiçiencës së Energjisë në Industrinë e Transportit Detar!🛳️"
#ErasmusPlus #Projekti i Ndërtimit të Kapaciteteve #ZEROC

Projekti “Zero C” – Ka pë qellim rritjen e njohurive dhe aftësive në IAL-të e BB-së në përgatitje për shoqërinë e transportit detar dhe logjistikës me zero karbon. Ky projekt, në thelb të tij, synon rritjen e kapaciteteve teknike dhe njerëzore në Shqipëri dhe Mal të Zi, duke ofruar njohuri dhe aftësi bashkëkohore në fushën e transportit detar për studentët dhe profesionistët.

Universiteti “Aleksandër Moisiu” në Durrës është institucioni lider në këtë projekt, me partnerët e mëposhtëm:
Drejtoria e Përgjithshme  Detare
Universiteti i Malit të Zi
Universiteti i Vlorës
Universiteti Teknik i Athinës
Universiteti Teknik i Hamburgut
ITS Logistica Puglia
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Malit të Zi
Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit.
#zero #zerokarbon #CBHE📚