Projektit MEP&M

Si pjesë e WP2-WP6,u zhvillua takim dy ditor i Bordit të Menaxhimit të Projektit, në datat 🗓14 dhe 15 dhjetor 2023 në 📍Universitetin e Lubjanës – Sllovenia🇸🇮.
Të gjithë partnerët u përfshinë në takim dhe secili anëtar i ekipit të projektit foli dhe diskutoi statusin e përditësuar të secilës paketë pune.Anëtarët e projektit vizituan Laboratorin për mësim në distancë në Universitetin e Lubjanës (UL), dhe diskutuan mbi materialet e propozuara të draftit të mësimit elektronik📚. Një tjetër laborator i vizituar, ishte Laboratori Multimedial🎙🎥, ku pjesëmarrësit ngritën idetë për zhvillimin e projekteve të ardhshme në këtë fushë.
Në fund të ditës, Stafi i UL demonstroi përdorimin e platformës 💻Moodle në lidhje me përgatitjen e materialit mësimor elektronik.

Në kuadër të Projektit “MEP&M-Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management”, Drejtoria e Përgjithshme Detare si një nga patnerët e projektit morri pjesë në datat 29 dhe 30 Qershor 2023 në trajnimin 2-ditor në laboratorin më të ri “distance learning” i sapo instaluar pranë Fakultetit të Studimeve Profesionale, nëpërmjet të cilit do të zhvillohet mësimëdhënia me metodë të kombinuar (bleanded learning).
Nëpërmjet këtij projekti do krijohet masteri shkencor me i ri pranë FSP, “Menaxhimi dhe Mbrotjta e Mjedisit Detar”,nje program I cili do të jete rajonal dhe do të ofrohet në mënyrë të përbashket nga ana e Universitetit të Malit të Zi, Universitetit “Aleksander Moisiu” Durrës dhe “Ismail Qemali” Vlorë.
Studentët shqiptarë apo çdo person tjetër i interesuar në fushën e mbrojtjes dhe menaxhimit të mjedisit detar , do të kenë mundësi nëpërmjet këtij masteri të marrin leksione nëpërmjet metodës (bleanded learning) nga stafi akademik i Universitetit të Malit të Zi, Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Universitetit Cote d`Azur, Francë dhe Universitetit Cadiz.
Training on environmental management held at the University of Montenegro
A two-day training on environmental management (DEV3.4.4) was held from 11th to 12th July 2022 at the Faculty of Maritime Studies Kotor of the University of Montenegro as part of a project “Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management – MEP&M” of Erasmus + program. The training was led by the academic staff from the University of Cadiz and Université Côte d’Azur. Other project partners also attended the lectures.
Meeting in Durres regarding the accreditation of a joint master program in English
A two-day working meeting on the accreditation of a joint master program in English in the Maritime Environmental Protection and Management was held at the Aleksander Moisiu University Durres as part of a project “Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management – MEP&M” of Erasmus + program. In addition to the hosts, the meeting was attended by a working team from the University “Ismail Qemali” Vlora from Albania and the Faculty of Maritime Studies Kotor of the University of Montenegro.

UAMD mirëpriti sot partnerë nga Universiti i Malit të Zi, Universiteti “Ismail Qemali” në Vlorë dhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Detarisë për të diskutuar mbi zhvillimin e programit Master të Përbashkët Rajonal në Mbrojtjen dhe Menaxhimin e Mbrojtjes së Mjedisit Detar – MEP & M. I financuar nga programi Erasmus +, ky projekt synon rritjen e kompetencave dhe aftësive të burimeve njerëzore në vendet e Ballkanit Perëndimor në fushën e Mbrojtjes dhe Menaxhimit të Mjedisit Detar.“Mbrojtja e mjedisit detar është e një rëndësie thelbësore për ruajtjen e ekosistemit, ndërsa misioni ynë si Institucione të Arsimit të Lartë është që të jemi në në pararojë të nismave për mbrojtjen e mjedisit. Sot jeta detare kërcënohet nga mbeturinat detare masive dhe ndotjet e tjera të krijuara nga aktivitete të ndryshme dhe është përgjegjësia jonë të studiojmë, hulumtojmë dhe të bashkojmë përpjekjet tona për të ofruar arsimin më të mirë për mbrojtjen e mjedisit detar bazuar në praktikat më të mira të Bashkimit Europian, me qëllim përgatitjen e një brezi të rinjve të diplomuar të pajisur me njohuri dhe teknologji sa më të mira në mënyrë që të dinë se si të ruajnë mjedisin detare”.

Takimi virtual “Online Monitoring CBHE MEP&M” nga Zyra Erasmus Plus u zhvillua date 24 Qershor 2021, ora 12.00-14.00. 
Vizitë monitoruese virtuale e Zyrës Kombëtare Erasmus +, Shqipëri e projektit MEP & M, me pjesëmarrjen e të gjithë partnerëve shqiptarë, Universiteti i Vlorës, Universiteti i Durrësit dhe Drejtoria e Përgjithshme Detare.
Partnerët shqiptarë prezantuan të gjitha aktivitetet e kryera deri më tani, duke treguar rolin, arritjet dhe bashkëpunimin e rëndësishëm midis partnerëve dhe drejtuesit të projektit.
Problemet dhe sfidat për përparimin e mëtejshëm u diskutuan gjatë takimit, ndërsa Zyra Kombëtare Erasmus + vlerësoi progresin e projektit.

The third meeting on master programs at the University of Cadiz
As part of the project MEP&M of the Erasmus + program coordinated by the Faculty of Maritime Studies Kotor, University of Montenegro, a two-day working meeting (18-19 May 2021) on master programs at the University of Cadiz in the field of protection and management of the marine environment was held.

 

“Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management / MEP&M”.

Drejtoria e Përgjithshme Detare është bërë pjesë e projektit MEP&M. Ky projekt ka si qëllim qëllim parësor mbrojtjen e zonave bregdetare, mbrojtjen e mjedisit detar nga qeveria malazeze dhe nga ajo shqiptare si edhe krijimin e kapaciteteve njërzore për të mbështetur programet e reja Msc në fushën e menaxhimit dhe mbrojties se mjedisit detarë. Gjithashtu, ky projekt ka si qellim të zhvillojë programin rajonal të përbashkët interdisiplinar MSc në gjuhën angleze për studentët dhe profesionistët që kanë të paktën diplomë BSc, për të adresuar nevojat afatgjate specifike për çështjet e mbrojtjes dhe menaxhimit të mjedisit bregdetar detar në Adriatikun e Jugut dhe detit Jon, duke forcuar kështu konkurrencën ndërkombëtare për mbrojtien dhe menaxhimin e mjedisit detarë dhe kërkimor ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë (IAL).