Drejtoria (Autoriteti Shtetëror) e Sigurisë Detare dhe Administrimit e Kontrollit të Flamurit

Drejtoria (Autoriteti Shtetëror) e Sigurisë Detare dhe Administrimit e Kontrollit të Flamurit

Drejtoria e (Autoriteti Shtetëror) Sigurisë  Detare  dhe Administrimit e Kontrollit Shtetëror të Flamurit ushtron dhe organizon veprimtarine e saj në përputhje me legjisalcionin kombëtar dhe ndërkombëtar në fushën e detarisë.Drejtoria e (Autoriteti Shtetëror) Sigurisë  Detare  dhe Administrimit e Kontrollit Shtetëror të Flamurit është autoriteti përgjegjës nëpërmjet të cilit shteti shqiptar ushtron kontrolle të rregullta inspektimi  dhe certifikimi të sigurisë teknike  për mjetet lundrusese, që mbajnë flamurin shqiptar, pajis me certifikata kualifikimi detarët gjithashtu pajis me certifikatë flamuri mjetet lundruese që dëshirojnë të mbajnë flamur shqiptar.

Drejtor / muharrem.trupja@dpdetare.gov.al