Shërbimet

 1.  Lëshimi i Certifikatës së KompetencësCKP
 2. Regjistrim dhe Pajisja me Dëshmi Aftësie Drejtimi për Mjetet e Vogla Lundruese (skipper)
 3. Rinovim Dëshmi Aftësie Drejtimi për Mjetet e Vogla Lundruese (skipper)
 4. Regjistrimi dhe pajisja me Pasaporta Lundrimi për Marinar të Flotës Tregtare
 5. Regjistrimi dhe pajisja me Pasaporta Lundrimi për Peshkatarë
 6. Regjistrimi dhe pajisja me Pasaporta Lundrimi për Studentë të Detarisë
 7. Lëshimi i Certifikatës së Minimumit për Anijet e Transportit të Mallrave dhe të Peshkimit
 8. Regjistrim i Anijeve të Kultivimit ose Shfrytëzimit të Florës dhe Faunës
 9. Regjistrimi dhe çregjistrim i Anijeve në Ndërtim
 10. Regjistrimi i kontratave të kredisë dhe hipotekave të mjeteve lundruese
 11. Regjistrimi i Mjeteve Lundruese me Karakter Kërkimor e Shkencor
 12. Regjistrimi i Mjeteve Lundruese të Shërbimeve Portuale
 13. Regjistrimi i mjeteve të vogla lundruese deri në 15 metra
 14. Regjistrimi i motorave të detit
 15. Regjistrimi përfundimtar, regjistrimi provizor dhe çregjistrimi i Anijeve me Kontratë Bareboat
 16. Regjistrimi përfundimtar, regjistrimi provizor dhe çregjistrimi i Anijeve të Peshkimit
 17. Regjistrimi përfundimtar, regjistrimit provizor dhe çregjistrimit i Anijeve të Transportit
 18. Sekretimi i ditarëve të lundrimit (makineri, giverte dhe roli i ekuipazhit) për Anijet e Peshkimit me aftësi lundrimi mbi 3 milje