Kapiteneria e Portit Sarandë

Kapiteneria e Portit Sarandë

Kapiteneria e Portit Sarandë ushtron juridiksionin e saj në radën dhe portin e Sarandës, në Portin e Limjonit si dhe në ujrat e brendshme tokësore, ku kryhet veprimtari lundrimore  nga  feneri i Porto Palermos deri Kepi i Stillos duke përfshirë dhe kanalin e liqenit të Butrintit;

Kontakt / Fotin.kona@dpdetare.gov.al