Kontakt


NA KONTAKTONI

 

Nëse doni të kontaktoni me Zyrën e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

info@dpdetare.gov.al