Projekt Medea

Drejtoria e Përgjithshme Detare fton te gjithë subjektet e interesuara të marrin pjesë në takimin “MEDEA Solutions Demonstration 1” që do të organizohet nga projekti MEDEA në datën 18-20 Tetor 2022.

MEDEA Solutions Demonstration 1

Drejtoria e Përgjithshme Detare njofton të gjithë subjektet  e interesuara në fushën e luftës kundër krimit ndërkufitar dhe terrorizmit të marrin pjesë në takimin online Research, Development and Industry Days që do të zhvillohet në kuadër të projektit MEDEA, në datën 15 Qeshor 2022, ora 08:45.

Linku për tú regjistruar është https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MEDEA_RDI_DAY_TCP3

Drejtoria e Përgjithshme Detare  njofton subjektet e interesuara, akademikët, kërkuesit shkencorë politikëbërësit dhe praktikuesit me përvojë në fushën e sigurisë, të marrin pjesë  në OPEN CALL të organizuar nga Projekti “MEDEA” dhe të paraqesin propozimet, produktet dhe zgjidhjet e tyre innovative duke rritur aftësitë operacionale në  fushën e sigurisë.
Thirrja është hapur që në datën 20 shtator  2021 dhe do të vazhdojë deri në 19 Nëntor 2021.

Ju ftojmë të vizitoni linkun për të marrë më shumë informacioni rreth aplikimit
https://www.medea-project.eu/open-call-application/

Drejtoria e Përgjithshme Detare ka marrë pjesë në takimin e zhvilluar online  në datë 9 shtator 2021 “Rishikimi i projektit MEDEA faza 3”.  Në këtë takim u prezantuan rezultatet dhe punët e realizuara deri më tani dhe përgatitja për muajt e ardhshëm për realizimin e aktiviteteve të projektit “MEDEA”!