Sektori Regjistrimit të Mjeteve Lundruese &Detareve

Sektori i Regjistrimit të Mjeteve Lundruese dhe Detare

Regjistri i mjeteve lundruese dhe regjistri i detarëve të Republikës së Shqipërisë janë struktura në përbërje të administratës detare. Ato e ushtrojnë veprimtarinë për regjistrimin e mjeteve lundruese, që kërkojnë të pajisen me flamurin shqiptar dhe të detarëve, që kërkojnë të pajisen me dëshmitë përkatëse.

Regjistri i mjeteve lundruese dhe regjistri i detarëve funksionojnë në përputhje me dispozitat e ligjit nr.9251, datë 8.7.2004 “Kodi Detar i Republikës së Shqipërisë”.

Pergjegjes Sektori / Hamdi.Domi@dpdetare.gov.al