Kapiteneria e Portit Vlorë

Kapiteneria e Portit Vlorë

Kapiteneria e Portit Vlorë ushtron juridiksionin e saj në radën dhe portin e Vlorës, në Portin e Himarës, në Portin “Vlora 1” si dhe në ujrat e brendshme tokësore, ku kryhet veprimtari lundrimore  nga derdhja e lumit Seman deri tek feneri i Palermos;


Kapiten Porti / lorenc.rexhepaj@dpdetare.gov.al / kapiteneria.vlore@dpdetare.gov.al