KOORDINATOR PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

KOORDINATOR PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

            Henri Hasani

Email: henri.hasani@dpdetare.gov.al
Email: info@dpdetare.gov.al
Adresa: Lagjia nr.1 Rruga Tregtare Durrës
Orari: E hënë – E enjte: 08:00 – 16:30
E premte             08:00 – 14:00

                                                          Sistemi elektronik i kërkesave dhe përgjigjeve