Statistika

📊STATISTIKA
Mbi  75 000 udhëtarë vendas dhe të huaj kanë vizituar dhe kanë përdorur mjetet lundruese në liqenin e Komanit, Fierzës dhe lumin e Shalës gjatë 4 muajve  të fundit. 🇦🇱⚓️🛳
Nga të dhënat zyrtare të DPD-së, në periudhën Maj – Gusht 2021 mjetet lundruese kanë transportuar 4634 autovetura, 587 furgona, 64 autobuzë, 495 motorra.