Kapiteneria e Portit Durrës

Kapiteneria e Portit Durrës

Kapiteneria e Portit Durrës ushtron juridiksionin e saj në radën dhe portin e Durrësit, në Portin “Romano Port” si dhe në ujrat e brendshme tokësore, ku kryhet veprimtari lundrimore nga Kepi i Rodonit deri në derdhje të lumit Seman;

Kapiten Porti / tauland.allka@dpdetare.gov.al / kapiteneria.durres@dpdetare.gov.al