Kapiteneria e Portit Shëngjin

Kapiteneria e Portit Shëngjin

 Kapiteneria e Portit Shëngjin ushtron juridiksionin e saj në radën dhe portin e Shëngjinit, si dhe në ujrat e brendshme tokësore ku kryhet veprimtari lundrimore  nga derdhja e lumit Buna deri në Kepin e Rodonit;

Kapiten Porti / shkelqim.celami@dpdetare.gov.al