Kartela Informative

Regjistri Detareve

 1. Lëshimi i Certifikatës së KompetencësCKP
 2. Regjistrim dhe Pajisja me Dëshmi Aftësie Drejtimi për Mjetet e Vogla Lundruese (skipper)
 3. Rinovim Dëshmi Aftësie Drejtimi për Mjetet e Vogla Lundruese (skipper)
 4. Regjistrimi dhe pajisja me Pasaporta Lundrimi për Marinar të Flotës Tregtare
 5. Regjistrimi dhe pajisja me Pasaporta Lundrimi për Peshkatarë
 6. Regjistrimi dhe pajisja me Pasaporta Lundrimi për Studentë të Detarisë

Regjistrimi i Mjeteve Lundruese

 1. Lëshimi i Certifikatës së Minimumit për Anijet e Transportit të Mallrave dhe të Peshkimit
 2. Regjistrim i Anijeve të Kultivimit ose Shfrytëzimit të Florës dhe Faunës
 3. Regjistrimi dhe çregjistrim i Anijeve në Ndërtim
 4. Regjistrimi i kontratave të kredisë dhe hipotekave të mjeteve lundruese
 5. Regjistrimi i Mjeteve Lundruese me Karakter Kërkimor e Shkencor
 6. Regjistrimi i Mjeteve Lundruese të Shërbimeve Portuale
 7. Regjistrimi i mjeteve të vogla lundruese deri në 15 metra
 8. Regjistrimi i motorave të detit
 9. Regjistrimi përfundimtar, regjistrimi provizor dhe çregjistrimi i Anijeve me Kontratë Bareboat
 10. Regjistrimi përfundimtar, regjistrimi provizor dhe çregjistrimi i Anijeve të Peshkimit
 11. Regjistrimi përfundimtar, regjistrimit provizor dhe çregjistrimit i Anijeve të Transportit
 12. Sekretimi i ditarëve të lundrimit (makineri, giverte dhe roli i ekuipazhit) për Anijet e Peshkimit me aftësi lundrimi mbi 3 milje