SEKTORI I ADMINISTRIMIT DHE KONTROLLIT TË FLAMURIT

1. Inspektimin e Anijeve me flamur shqiptar

2. Inspektimin në kuadër të mbrotjes së mjedist detar

3. Inspektimin e Anijeve me flamur shqiptar për transport kombëtar/ ndërkombëtar të pasagjereve dhe/ose mjeteve me qëllim licensimin e tyre.

4. Inspektimin e anijeve tursitike me flamur shqiptar me qëllim licensimin e tyre