Aplikim për regjistrim dhe pajisje me certifikatë kompetence

Një shërbim i ri, enkas për të gjithë të interesuarit:  “Aplikim për regjistrim dhe pajisje me certifikatë kompetence”

Ju duhet të ngarkoni online vetëm 5 dokumente:
  •  Mandatpagesa + faturën për regjistrim dhe pajisja me Certifikatë kompetence.
  •  Pasaportë Detare
  •  Diploma profesionale e shkollës(për nivelin menaxherial)
  •  Kopje e Çertifikatave e lëshuar nga qëndra trajnimi
  •  Fotografi (4×5 cm për dokument)

Dokumenti i regjistrimit dhe pajisjes me certifikatë kompetence ju mbërrin i nënshkruar elektronikisht në hapësirën ”Dokumentet e mia”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *