REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr. RendorData e kërkesësObjekti i kërkesësData e përgjigjesPërgjigjeMënyra e përfundimit të kërkesësTarifa
01.01.2021-31.03.2021Kërkesë për informacion nga ILDKPI (611)01.01.2021-31.03.2021PërgjigjieE plotëNuk ka
01.01.2021-31.03.2021Kërkesë për informacion nga Komisini i Jashtëm i Vlersimit (33)01.01.2021-31.03.2021PërgjigjieE plotëNuk ka
01.01.2021-31.03.2021Kërkesë për informacion nga Prokuroria Rrethit Gjyqësorë Durrës(18)01.01.2021-31.03.2021PërgjigjieE plotëNuk ka
01.01.2021-31.03.2021Kërkesë për informacion nga Prokuroria Rrethit Gjyqësorë Vlorë(18)01.01.2021-31.03.2021PërgjigjieE plotëNuk ka
01.01.2021-31.03.2021Kërkesë për informacion nga Prokuroria Rrethit Gjyqësorë Fier(18)01.01.2021-31.03.2021PërgjigjieE plotëNuk ka
01.01.2021-31.03.2021Kërkesë për informacion nga Prokuroria Rrethit Gjyqësorë Tiranë(18)01.01.2021-31.03.2021PërgjigjieE plotëNuk ka
09.02.2021Kërkesë për informacion nga Prokuroria Rrethit Gjyqësorë Sarandë(1)12.02.2021PërgjigjieE plotëNuk ka
01.01.2021-31.03.2021Kërkesë për informacion nga Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion (SPAK)( 4)01.01.2021-31.03.2021PërgjigjieE plotëNuk ka
01.01.2021-31.03.2021Kërkesë për informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë(4)01.01.2021-31.03.2021PërgjigjieE plotëNuk ka
10.03.2021Kërkesë për informacion nga Komisariati i Policisë Kavajë(1)12.03.2021PërgjigjieE plotëNuk ka