Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil

 

Specialist (për sigurinë detare) në Sektorin (Autoriteti Shtetëror) e Sigurisë Detare në Anije dhe Porte, në Drejtorinë (Autoriteti Shtetëror ) e Sigurisë Detare dhe Administrimit & Kontrollit të Flamurit në Drejtorinë e Përgjithshme Detare – Kategoria: IV-a
Inspektor (KSHF) në Sektorin e Kontrollit Shtetëror të Flamurit, në Drejtorinë (Autoriteti Shtetëror ) e Sigurisë Detare dhe Administrimit & Kontrollit të Flamurit, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare – Kategoria: III-b
Inspektor në Kapitenerinë e Portit Durrës, në Kapiteneritë e Porteve & Kontrolli Shtetëror Portual, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare – Kategoria: III-b
Inspektor (Himarë) në Kapitenerinë e Portit Vlorë, në Kapiteneritë e Porteve & Kontrolli Shtetëror Portual, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare – Kategoria: III-b
Inspektor në Sektorin e Regjistrimit të Mjeteve Lundruese dhe Detarëve, në Drejtorinë (Autoriteti Shtetëror ) i Sigurisë Detare dhe Administrimit & Kontrollit të Flamurit, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare – Kategoria: III-b
Inspektor në Kapitenerinë e Portit Vlorë, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare – Kategoria: III-b, Inspektor në Kapitenerinë e Portit Sarandë, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare – Kategoria: III-b, Inspektor në Kapitenerinë e Portit Sarandë, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare – Kategoria: III-b
Inspektor (i ngarkesave të rrezikshme) në Sektorin e Kontrollit Shtetëror të Flamurit, në Drejtorinë (Autoriteti Shtetëror ) i Sigurisë Detare dhe Administrimit & Kontrollit të Flamurit, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare – Kategoria: III-b, Inspektor (KSHP VLORË) në Sektorin e Kontrollit Shtetëror Portual, në Kapiteneritë e Porteve & KontrolliT Shtetëror Portual, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare – Kategoria: III-b
Inspektor në Sektorin e Regjistrimit të Mjeteve Lundruese dhe Detarëve, në Drejtorinë (Autoriteti Shtetëror ) i Sigurisë Detare dhe Administrimit & Kontrollit të Flamurit, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare- Kategoria: III-b
Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm/Kapiten i Porteve, i Kapitenerive të Porteve dhe Kontrollit Shtetëror Portual, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare – kategoria II-b
Drejtor i Drejtorisë (Autoritetit Shtetëror) së Sigurisë Detare dhe Administrimit e Kontrollit të Flamurit, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare
Specialist në Sektorin Juridik, Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare – kategoria IV-b