Struktura e Drejtorisë së Përgjithshme Detare

Nr.Drejtoria/StrukturaArsimi dhe kualifikimet e drejtuesve/CVDetyrat funksionale
1Drejtor i PërgjithshëmPavlin Ndreu CV
2Koordinator
3Drejtoria( Autoriteti Shtetëror) e Sgurisë Detare dhe Asministrimit & Kontrollit të Flamurit
Drejtor
3.1 Sektori ( Autoriteti Shtetëror) i Sigurisë Detare në Anije dhe Porte
3.1.1 Përgjegjës Sektrori
3.1.2 Specialist(Për Sigurinë Detare)
3.2 Sektori i Regjistrimit të Mjeteve Lundruese dhe Detarëve
3.2.1 Përgjegjës Sektrori
3.2.2 Inspektor
3.3 Sektori i Kontrolli Shtetëror të Flamurit
3.3.1 Përgjegjës Sektrori
3.3.2 Inspektor (KSHF)
3.3.3Inspektor (KSHF Vlorë)
3.3.4 Specialist
3.3.5 Specialist KIMIST(MARPOL)
4Kapiteneritë e Porteve & Kontrolli Shtetëror Portual
ZV/Drejtor i Përgjithshëm dhe Kapiten i Porteve
4.1 Sektori i Kontrollit Shtetëror Portual
4.1.1 Përgjegjës Sektori
4.1.2 Inspektor (KSHF)
4.1.3 Inspektor( KSHF Vlorë)
4.1.4 Specialist
4.2 Kapiteneria e Portit Durrës
4.2.1 Kapiten Porti
4.2.2 Inspektor
4.2.3 Drejtues Skafi
4.3 Kapiteneria e Portit Shëngjin
4.3.1 Kapiten Porti
4.3.2 Inspektor
4.4 Kapiteneria e Portit Vlorë
4.4.1 Kapiten Porti
4.4.2 Inspektor
4.4.3 Inspektor(Himarë)
4.5 Kapiteneria e Portit Sarandë
4.5.1 Kapiten Porti
4.5.2 Inspektor
4.6 Sektori i Koordnimit Ndërinstitucional( Pranë QNOD)
4.6.1 Inspektor
4.6.2 Specialist


Tomor Harizi CV
5Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetës
Drejtor
5.1 Sektori i Finsncës
5.1.1 Përgjegjës Sektori
5.1.2 Specialist (Buxheti/Finance)
5.1.3 Specialist (Për Shërbimet)
5.2 Sektori i Burimeve Njerëzorë, Juridik dhe Shërbimeve
5.2.1 Përgjegjës Sektori
5.2.2 Specialist (Jurist)
5.2.3 Specialist (Protokolli)
5.2.4 Magazinier
5.2.5 Shofer