KOORDINATOR PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

KOORDINATOR PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

 

Email: info@dpdetare.gov.al
Adresa: Lagjia nr.1 Rruga Tregtare Durrës