KOORDINATOR PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

KOORDINATOR PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

Henri  Hasani

Email: henri.hasani@dpdetare.gov.al
Adresa: Lagjia nr.1 Rruga Tregtare Durrës